Direct naar inhoud
Kun je vinden wat je nodig hebt?
Twee Arriva-bussen rijden op de snelweg. Voor de bussen rijden toe blauw-witte Arriva auto's.

Onze CO2-reductie

Wat doet Arriva om haar CO2-uitstoot terug te brengen en hoe weten we of we daarmee op de goede weg zijn?

Om onze CO2-uitstoot terug te brengen hebben we bij Arriva beleid opgesteld. We beschrijven daarin de maatregelen die wij nemen, we geven inzicht in onze energiestromen en bekijken trends.

Daarnaast stellen we twee keer per jaar onze CO2-footprint vast en laten wij ons certificeren op de CO2-Prestatieladder.

Ons CO2-beleid

Wij maken onderscheid in verschillende emissies, dit zijn:

 • Scope 1 emissies: onze directe emissies, zoals diesel en gasverbruik
 • Scope 2 emissies: indirecte emissies, zoals elektraverbruik
 • Scope 3 emissies: op dit moment beperkt tot onze zakelijke reizen en afval

Per scope is een aparte doelstelling gemaakt om onze hoofddoelstelling te halen:

 • Scope 1: 90% reductie van CO2-uitstoot
 • Scope 2: 100% reductie van CO2-uitstoot
 • Scope 3: 50% reductie CO2-uitstoot

Onze maatregelen

Scope 1: 90% reductie van CO2-uitstoot

1. Bij aanschaf van nieuw materieel schaffen we uitsluitend zero emissie materieel aan. Daarmee werken we aan de afspraken uit het 'Bestuursakkoord ZE bus'.

2. In vijf jaar gefaseerd over van diesel naar gebruik van HVO (Hydrotreated Vegetable Oil). Deze overgang geldt voor al onze bussen en treinen. Hiermee gebruiken we over vijf jaar geen diesel meer.

3. Bij vervanging van CV-ketels, bij de huur of koop van nieuwe panden en bij een deel van onze huidige panden gaan wij over op warmtepompen en maken we onze panden gasloos.

Scope 2: 100% reductie van CO2-uitstoot

4. Voor onze treinen, bussen en huisvesting gebruiken wij uitsluitend (conform de geldende normen van de CO2-prestatieladder) groene stroom.

Scope 3: 50% reductie van CO2-uitstoot

5. In een nieuw mobiliteitsplan focussen we op een reductie van het aantal gereden kilometers met leaseauto’s op diesel en op het reduceren van vliegkilometers.

Arriva wil in 2025 CO2-neutraal zijn. Dat hebben we uitgewerkt in een Energie Management Actieplan voor de komende vijf jaar (tot 2025).

Energie Management Actieplan 2022

Energiestromen

Onze uitstoot wordt in de belangrijkste mate veroorzaakt door ons dieselgebruik. Daarnaast kennen we nog andere energiestromen.

Hieronder zie je de energiestromen en de details over het verbruik in 2022:

 • Ruim 32 miljoen liter diesel, waarvan ruim 19 miljoen voor onze bussen en 13 miljoen voor onze treinen. Daarnaast hebben we in 2022 ruim 11 miljoen liter HVO (het duurzame alternatief voor fossiele diesel) ingezet, waarvan het grootste gedeelte in onze bussen.
 • 39 miljoen kWh stroom, waarvan we ruim 10 miljoen voor onze bussen inzetten, bijna 25 miljoen naar onze treinen gaat en ruim 3 miljoen wordt gebruikt in/voor onze gebouwen
 • 0,9 miljoen m3 aardgas, waarvan 0,3 miljoen in onze bussen wordt gebruikt en 0,6 in onze gebouwen.

Welke trends zien we?

Onze definitieve CO2-footprint over 2022 komt uit op ruim 124 miljoen kg CO2. Dat is een daling van 30% ten opzichte van ons referentiejaar 2019. In 2019 hadden we een CO2-uistoot van 177 miljoen kg.

We zagen in 2020 een daling van het brandstofverbruik in onze bussen
Zowel het diesel- als stroomverbruik. Dit kwam vooral door de afgeschaalde dienstregelingen tijdens de coronapandemie. In 2022 zien we dat we nog steeds niet op het ‘oude’ niveau zitten, maar wel licht stijgen.

Verminderde CO2-uitstoot door gebruik HVO
Door in te zetten op het gebruik van alternatieve brandstof (Hydrotreated Vegetable Oil - HVO) in plaats van fossiele diesel realiseerden we in 2022 een afname in de CO2-uitstoot. We gebruikten in 2022 HVO:

 • In alle (zo’n 75) bussen in de regio Oost.
 • In de 18 WINK-treinen die rijden op de Noordelijke Lijnen.
 • In de bussen in Limburg en in de verwarmingen van de elektrische bussen in Limburg.
 • De bussen die de P3 pendel rijden op Schiphol.
 • Vestiging Oosterwolde in de concessie Fryslân bus.
 • De bussen van Arriva Touring.
 • Vestiging Lisse in de concessie Zuid-Holland Noord.

Ook de continue aandacht van de chauffeurs en machinisten op duurzaam en energiezuinig rijden, helpt bij de afname van onze CO2-uitstoot.

Daarnaast zien we een afname van het gasverbruik op onze vestigingen
In 2022 namen we een flink aantal maatregelen om het gasverbruik terug te dringen. We daalden van een gasverbruik op onze vestigingen van 779 duizend m3 in 2019 naar een verbruik van 677 duizend m3 in 2022. Een daling van 13%.

Onze CO2-footprint

Sinds 2019 brengen we onze 'CO2-footprint' in kaart. We stellen vast hoeveel CO2 we uitstoten, mét de belangrijkste oorzaken. Dus niet alleen de directe uitstoot van bijvoorbeeld eigen brandstofgebruik en leaseauto's. Maar ook de indirecte uitstoot van onder meer zakelijk (vlieg)verkeer en verwarming. Zo weten we steeds waar we staan in de ontwikkeling naar ons doel. Tweejaarlijks brengen we onze CO2-uitstoot in beeld. Voor de zomer een voorlopige versie, in het najaar definitief.

De uitstoot van voorgaande jaren vind je terug in de lijst van publicaties.

CO2 Footprint Definitief 2022 Met Daling 30%
Logo van twee groene blaadjes met daaronder co2 prestatieladder.

De CO2-prestatieladder

Om een certificaat op de CO2-prestatieladder te behalen moeten we aan alle eisen van het certificatieschema voldoen. Deze eisen zijn opgesteld vanuit vier perspectieven: inzicht, reductie, transparantie en participatie. In het handboek CO2-Prestatieladder staat het certificatieschema omschreven. Graag geven we een opsomming van onze doelstelling en maatregelen.

Arriva op de CO2-Prestatieladder

Arriva is gecertificeerd op niveau 4 (behaald in december 2023).

Arriva stelt hoge eisen aan CO2-bewust werken. En wij laten zien dat we die eisen tegemoet komen door ons te laten certificeren op de CO2-Presatieladder. Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) is eigenaar en beheerder van de CO2-Prestatieladder. SKAO is verantwoordelijk voor het gebruik en de doorontwikkeling van het certificeringschema.

Arriva's certificaat op de CO2-prestatieladder

Arriva's participatieprojecten

Op de 'Arriva'-pagina van de website van SKAO vind je ook Arriva's publicaties over participatieprojecten. Hieronder meer over twee van deze projecten die we in 2023 aan hebben gemeld. Het gaat daarbij over de doorontwikkeling van de tool: de CO2-barometer én over een sectorbreed initiatief Streekvervoer Personenmobiliteit. Meer lees je hieronder.

Arriva op de SKAO website

Sectorinitiatief Streekvervoer personenmobiliteit

De streekvervoerders hebben de handen ineen geslagen en zijn een sectorinitiatief gestart op het gebied van personenmobiliteit. Met de komst van het Besluit CO2-reductie werkgebonden personenmobiliteit zien de Nederlandse streekvervoerders een uitgelezen kans om de CO2-uitstoot van specifiek dit, niet concurrentiegevoelige, bedrijfsonderdeel gezamenlijk naar beneden te krijgen. De partijen leren van elkaar hoe de uitstoot goed gemonitord kan worden en hoe deze effectief en efficiënt naar beneden gebracht kan worden.

Het initiatief is op voorspraak van Transdev van de grond gekomen en alle streekvervoerders (Arriva, EBS, Keolis,  Qbuzz en uiteraard Transdev) participeren.

CO2-barometer

Wat is de CO2-uitstoot van onze treinen? Hoe kunnen ze nóg duurzamer rijden met de nieuwste technieken en brandstoffen? Bekijk de video hieronder en zie hoe tool de CO2-barometer ons hierbij helpt.

Deze tool ontwikkelden we samen met onderzoeker Marko Kapetanović van de TU Delft. Nu werken we aan een vervolg. Vanaf 2023 brengen we naast de uitstoot van onze treinen ook de CO2-uitstoot van onze bussen in kaart. Maar we kijken verder dan dat: het doel van de nieuwe tool is ook om inzicht te krijgen in de levenscyclus van bijvoorbeeld deelscooters en deelfietsen. Zo zetten we weer een stap vooruit!!

Dit project is aangemeld als ontwikkelproject ook voor de CO2-prestatieladder. Bekijk hier de memo van de 'Doorontwikkeling van de CO2-barometer'. 

Video: CO2-barometer