Direct naar inhoud

Route Duurzaamheid

Met grote en kleine stappen bewegen we naar ons doel om in 2025 CO2-neutraal te zijn. Dan doen we door 90 procent te reduceren en 10 procent te compenseren. Bekijk hieronder onze Routekaart Duurzaamheid.

CO2-bewust werken

Gemeten met de CO2-Prestatieladder

Arriva stelt hoge eisen aan CO2-bewust werken. Dit laten we zien door middel van een certificering. Deze certificering heet de CO2-Prestatieladder. De Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) is eigenaar en beheerder van de CO2-prestatieladder. SKAO is verantwoordelijk voor het gebruik en de doorontwikkeling van het certificeringschema. De CO2-Prestatieladder kent 5 niveaus. Arriva is gecertificeerd op niveau 3 (behaald in december 2020).

Certificaat CO2-Prestatieladder Arriva

Wat is het CO2-beleid van Arriva?

Om een certificaat te behalen moet onze organisatie aan alle eisen van het certificatieschema voldoen. Deze eisen zijn opgesteld vanuit vier perspectieven: inzicht, reductie, transparantie en participatie. In het handboek CO2-Prestatieladder staat het certificatieschema omschreven. Graag geven we een opsomming van onze doelstelling en maatregelen.

Wij maken onderscheid in verschillende emissies, dit zijn:

  • Scope 1 emissies: onze directe emissies, zoals diesel en gasverbruik
  • Scope 2 emissies: indirecte emissies, zoals elektraverbruik
  • Scope 3 emissies: op dit moment beperkt tot onze zakelijke reizen en afval

Per scope is een aparte doelstelling gemaakt om onze hoofddoelstelling te halen:

  • Scope 1: 90% reductie van CO2-uitstoot
  • Scope 2: 100% reductie van CO2-uitstoot
  • Scope 3: 50% reductie CO2-uitstoot

Onze maatregelen

Scope 1: 90% reductie van CO2-uitstoot

1. Bij aanschaf van nieuw materieel schaffen we uitsluitend zero emissie materieel aan.

2. In vijf jaar gefaseerd over van diesel naar gebruik van HVO (Hydrotreated Vegetable Oil). Deze overgang geldt voor al onze bussen en treinen. Hiermee gebruiken we over vijf jaar geen diesel meer.

3. Bij vervanging van CV-ketels, bij de huur of koop van nieuwe panden en bij een deel van onze huidige panden gaan wij over op warmtepompen en maken we onze panden gasloos.

Scope 2: 100% reductie van CO2-uitstoot

4. Voor onze treinen, bussen en huisvesting gebruiken wij uitsluitend (conform de geldende normen van de CO2-prestatieladder) groene stroom.

Scope 3: 50% reductie van CO2-uitstoot

5. In een nieuw mobiliteitsplan focussen we op een reductie van het aantal gereden kilometers met leaseauto’s op diesel en op het reduceren van vliegkilometers.

Arriva wil in 2025 CO2-neutraal zijn. Dat hebben we uitgewerkt in een Energie Management Actieplan voor de komende vijf jaar (tot 2025).

Energie Management Actieplan 2022

CO2-footprint

Sinds 2019 brengen we onze ‘CO2-footprint’ in kaart. We stellen vast hoeveel CO2 we uitstoten, mét de belangrijkste oorzaken. Dus niet alleen directe uitstoot van bijvoorbeeld eigen brandstofgebruik en leaseauto's. Maar ook de indirecte uitstoot van onder meer zakelijk (vlieg)verkeer en verwarming. Zo weten we steeds waar we staan in de ontwikkeling naar ons doel.

CO2 Footprint Arriva 2019
CO2 Footprint Arriva 2020
CO2 Footprint Arriva 2021

Energiestromen

Onze uitstoot wordt in de belangrijkste mate veroorzaakt door ons dieselgebruik. Daarnaast kennen we nog andere energiestromen.

Hieronder zie je de energiestromen en de details over het (voorlopig vastgestelde) verbruik in 2022:

  • 33 miljoen liter diesel, waarvan ruim 19 miljoen voor onze bussen en 13 miljoen voor onze treinen. Daarnaast hebben we in 2022 ruim 11 miljoen liter HVO (het duurzame alternatief voor fossiele diesel) ingezet, waarvan het grootste gedeelte in onze bussen.
  • 39 miljoen kWh stroom, waarvan we ruim 10 miljoen voor onze bussen inzetten, bijna 25 miljoen naar onze treinen gaat en ruim 3 miljoen wordt gebruikt in/voor onze gebouwen
  • 0,9 miljoen m3 aardgas, waarvan 0,3 miljoen in onze bussen wordt gebruikt en 0,6 in onze gebouwen.

Welke trends zien we?
Onze voorlopige CO2 Footprint over 2022 komt uit op 126 miljoen kg CO2. Dat is een daling van 29% ten opzichte van ons referentiejaar 2019. In 2019 hadden we een CO2-uistoot van 177 miljoen kg.

Wat deden we in 2022?

Onze voorlopige CO2-footprint over 2022 komt uit op 126 miljoen kg CO2 over 2022. Dat is een daling van 29% ten opzichte van ons referentiejaar 2019. In 2019 hadden we een CO2-uistoot van 177 miljoen kg.

Onze uitdagingen

Uitsluitend groene stroom voor ons materieel

Een deel van onze groene stroom komt uit Europa en wordt daarom gezien als grijze stroom. Voor 2025 willen we uitsluitend groene stroom gebruiken.

Zero emissie treinen

Om ZE-treinen in te kunnen zetten is elektrificatie van het spoor nodig. Wij zijn als Arriva zelf niet eigenaar van het spoor en hebben daarin dus een afhankelijkheid van derden.

Zero emissie lange afstandlijnen (bus)

Op dit moment is er nog geen goed ZE-materieel beschikbaar als het gaat om langeafstandsbussen die gemiddeld een hogere snelheid rijden.

Zero emissie klein materieel (buurtbussen)

Op dit moment is het nog lastig om de kleine buurtbussen om te bouwen. Dit komt omdat deze bussen in een lagere gewichtsklasse vallen en daardoor de relatief zware accu’s niet aan kunnen.

Wat kun je als reiziger doen?

Natuurlijk reis je al groen omdat je de bus en/of trein neemt. En onze bussen en treinen zijn steeds milieuvriendelijker. Maar wat als we ook nog eens samen bomen planten? Dan halen we CO2 uit de lucht, maar maken we ook nog eens onze leefomgeving groener!

Meedoen? Kijk dan snel op samenvoorgroen.arriva.nl